Her en lille guide til at lave patchkabler, både straight og cross over.

Vær opmærksom på ikke at købe Crimph tangen for billigt!, ofte resultere det i at der er dårlig forbindelse eller at det helt enkelt ikke virker. En fornuftig Crimph tang koster ca. 125,-. Stikkene kan fås til omkring 8 - 10,- stk. (Køb dem der er skærmet).

Farverækkefølge:
på de enkelte ledere i RJ45-stikket laves efter T568A eller T568B. Pin nr 1 er første pin fra venstre når man tager RJ45-stikket, vender clipsen nedad og har ledningsindføringen mod sig selv. I denne position vender de 8 pins opad og væk fra en selv. Det er sædvanligvis også i denne position et RJ45-stik indsættes i et vægudtag. Denne gode skik bunder i, at kontaktstykkerne i et ubrugt vægudtag, med placeringen i toppen, bliver udsat for mindst mulig snavs og støv.

I et straight kabel (lige over) er farverækkefølgen ens i begge ender. Man kan vælge enten T568A eller T568B. De kabler man køber er oftest lavet efter T568B farverækkefølgen.
Straight kabler bruges typisk fra computer til router, switch, hub, eller anden fordeling.

I et cross over kabel (krydset kabel) er der byttet om på det grønne og det orange par i den ene ende. Man kan også sige, at den ene ende er lavet efter 568A og den anden ende efter 568B. På et allerede færdiglavet patchkabel kan man altså bestemme typen ved at sammenligne farverækkefølgen på begge stik. Bemærk dog at cross over kablet er mere eller mindre en saga blot, i dag kan stort set alle switche m.m sagtens selv finde ud af det, selv om man bruger et almindeligt kabel.

 

Cross over kablet bruges ofte hvis man skal forbinde 2 computer direkte via netkortet, i visse tilfælde bruges disse også ved at serieforbinde switche/hub via uplink porten.

 

T568A
PIN Farve
1 Hvid/Grøn
2 Grøn
3 Hvid/Orange
4 Blå
5 Hvid/Blå
6 Orange
7 Hvid/Brun
8 Brun

 

T568B
Pin Farve
1 Hvid/Orange
2 Orange
3 Hvid/Grøn
4 Blå
5 Hvid/Blå
6 Grøn
7 Hvid/Brun
8 Brun


Start med den ene ende og fjern yderkappen på netværkskablet, ca 13 mm fra enden af kablet. Det kan gøres ved at skære forsigtigt rundt om kappen med en kniv eller der kan være en funktion indbygget i crimp-værktøjet. Pas på ikke at beskadige isolationen på parrene. Fjern evt et længere stykke af kappen og klip senere de 8 ledere til så det passer med de 13 mm. Det kan være nødvendigt, hvis de farvede dele på de hvidfarvede ledere sidder med så stor afstand, at det ikke lige er til at få øje på farvetilhørsforhold ved 13 mm. Parsnoningen på så kort afstand er også svær at bestemme. 

Læg de enkelte ledere i den rigtige farverækkefølge, fx efter 568A. Afslut evt med at studse dem i enden så de alle er lige lange og stritter 13 mm ud fra kappen. Bemærk at de 8 pins på RJ45-stikket er lavet så de skærer sig ned igennem plasticisolationen. Der skal altså ingen afisolering foretages af de enkelte ledere.

Indfør lederne i RJ45-stikket. De er ofte ganske medgørlige med hensyn til at finde hver sit spor når de forinden er lagt pænt ved siden af hinanden i den rigtige rækkefølge. Kontroller at lederne er skubbet helt op i bunden af stikket og undersøg farverækkefølgen en ekstra gang. 

 

Indfør RJ45-stikket i crimptangen og tryk sammen. De 8 pins trykkes gennem de enkelte lederes isolation og ind til kobberlederen. Der dannes i øvrigt også en aflastning af kablet. 

Samme fremgangsmåde i den anden ende af kablet under hensyntagen til, om det skal være et cross over eller et straight igennem kabel. Straight igennem, så skal farverækkefølgen være identisk. Cross over, så byttes om på orange og grønt par (lav som 568B hvis den første ende blev lavet som 568A)

 

Et lille OBS:

Du behøver faktisk kun 2 par for at få forbindelse på et alm. 100mbit kabel, så hvis du fx skal lave en gennemføring med 1 kabel, kan du faktisk godt splitte dette ud til fx. 2 computere. Det skal dog bemærkes at dette kun gælder hvis du køre 10 eller 100mbit. Hvis du skal op og have fuld udnyttelse af Gigabit, skal du bruge alle 8 ledere. 

Hvis du køre 100mbit og vil lave dette lille "nummer" skal du blot huske altid og starte fra ben 1 af (se ovenfor hvor ben 1 er), og selvfølgelig bruge de samme par i begge ender.