Billede1

 

Rigtig mange campingvogne og både er i dag, udstyret med et Alde fyr, det være sig både Alde 3000 og 3010, og selvfølgelig den helt nye Alde 3020. Denne lille guide kan bruges på Alde 3000 og 3010.

BEMÆRK: Nedenstående er ikke lovligt at gøre jf. det nuværende gasreglement - da man KUN må udføre reparation/service på det som man kan gøre UDEN brug af værktøj.

Selv om Alde er et avanceret stykke udstyr, så er der faktisk mange ting, som du sagtens selv kan klare, i hvert fald hvis det er en af de gænge fejl der opstår.

Billede2

På billedet kan man se fyret, med nummer 1 til 5 på nogle af de dele, som der typisk kan være fejl på.
Nr. 1 er brænderen, brænderen er selve brænderhovedet, hvor gassen kommer ind, og bliver antændt af en elektrode, og samtidig sidder der en føler, som sender signal til elektronikken, om fyret er tændt eller ej. Du kender den også fra dit gaskomfur, der sidder en lille føler, hvis gassen går ud, vil temperaturen på føleren falde, og den lukker for gassen, så den ikke står og siver ud, det samme princip er der på brænderens føler i fyret.

Nr. 2 er trykvagten, når fyret starter, åbnes der for gassen, og blæseren opbygger et tryk, trykvagten tjekker at trykket er ok, og sender dermed signal om, at brænderen kan tænde. Trykvagten består af en membran, som bliver slidt over tid, og kan dermed miste evnen til at måle trykket.

Nr. 3 er magnetventilen, den styre, ved hjælp af de elektriske signaler den får, hvornår der bliver åbnet og lukket for gassen, en magnetventil kan som alt andet blive slidt og dermed mistet evnen til at lukke eller åbne korrekt.

Nr. 4 er blæseren, blæseren er med til at opbygge trykket når fyret skal starte, og henter frisk luft ind til fyret via den dobbelte skorsten. Lige netop skorstenen er lidt speciel, da der er 2 rør inde i hinanden, det ene er selvfølgelig til røgen, men den anden er til at hente luft ind til forbrændingen, dette er også en sikkerheds funktion, hvis der fx ligger så meget sne på taget, at fyret ikke kan komme af med røgen, kan den heller ikke hente ilt ind til forbrændingen, som så stopper, genialt udtænkt.

Nr. 5 er selve elektronikken i fyret, og der kan selvfølgelig opstå ir på et af stikkene, eller lodningerne kan blive dårlige over tid.

Billederne er fra vores Alde 3000, det ser lidt anderledes ud på Alde 3010, men principperne er de samme.

En af de typiske fejl man hører om, er at fyret ikke vil tænde på gas, det kan selvfølgelig være mange ting, men en ting, som bliver slidt er naturligvis brænderen. Brænderen bliver udsat for en meget høj temperaturbelastning, og slides dermed.

Billede3

Vores eget fyr begyndte pludselig og ikke vil starte, når det var kold var der ikke nogen problemer, men så snart det skulle starte 3 – 4. gang vil det ikke, når man lod det være slukket et stykke tid, kunne det igen, det er naturligvis ikke holdbart.
Efter at have fintænkt lidt, kom jeg til den konklusion at det næsten måtte være brænderen, jeg vidste at afstanden imellem tænd elektroden og nettet, skal være mellem 2,5 og 3,5mm, på vores var afstanden ca. 3,7mm.

Bemærk at på Alde 3000 skal afstanden være følgende - afhængig af model (Tak til Erling Madsen for denne information, som ikke er i service manualen):

  • Fra model 3000 901 og op er det 2,5 til 3,0 mm.
  • På model 3000 902-94x er det 3,5 - 4,0 mm

Brænderen er let at afmontere, de to skruer på dækslet løsnes, og kobberrøret løsnes på begge omløbere, begynd ikke og bøje det, det eneste du får du af det, er at det får et knæk og evt. bliver utæt, husk at holde igen med en fastnøgle eller lignede så du ikke vrider noget af det andet når det skal løsnes.

Brænderen trækkes nu lige bagud, de to kabler der går ind i brænderen, kan du blot lade sidde.

Billede4

Som man kan se, så er både tænder og føler, placeret i en holder på siden af selve brænderhuset, og den hvide porcelænsfatning, er ført igennem denne holder, med stor forsigtighed, blev tænderen presset ca. 6 – 7mm ned, så afstanden var indenfor de tolerancer som Alde selv opgiver.
Tilbage var nu blot at montere brænderen igen, og teste af, og ja, fyret har nu kørt i over ¾ år uden fejl.

Denne fejl kan også opstå når brænderen begynder og blive slidt, metallet som elektroden består af, får en tendens til at pege væk fra nettet, og afstanden bliver dermed for stor, man kan så redde den et stykke tid ved at flytte elektroden nedad igen. Men det naturligvis en stakkels frist.
Hvis net og føler ikke fejler noget, kan man med fordel blot skifte tænd elektroden, den kan fås som løs reservedel.

De øvrige ting der her er beskrevet med numre ovenfor, er ligeledes noget der kan købes som enkeltdele, og er lette og skifte.

HUSK HUSK HUSK… inden du begynder skal du lukke for gassen på hovedhanen, og vil du være helt sikker, så tage regulatoren af, og ikke mindst, åben evt. et par vinduer, der kan stå en rest gas i rørene, og der er jo ikke nogen grund til at risikere noget.

Total reparationstid for denne lille operation ca. 25 minutter.