PhoneUp

Kabe PhoneUp modulet er et SMS modul som er fabriksmonteret i mange Kabe vogne fra omkring 2013 og frem. Modulet ligner meget Alde Smart Control, og er da også fremstillet af Svenske Selco, som også står bag Alde Smart Control. Da der tilsyneladende ikke længere udvikles på disse produkter, må man nok forvente, i takt med at mobiltelefonerne udvikler sig og softwaren til disse opgraderes, at disse APPs, ikke kan forventes og virke i al fremtid. Men da produktet er SMS baseret, kan man undvære APP'en og "bare" bruge SMS koderne istedet.

Men som udgangspunkt så kan modulet her, bruges både via APP og SMS koder.

PhoneUp adskiller sig dog på et par punkter, dette er i og omkring opsætningen. Brugen er nærmest den samme.

Artiklen her er blevet til i samarbejde med Lars Andersen, som har været så venlig og levere brugsanvisningerne, som ikke rigtig findes tilgængelige nogen steder, den komplette installationsvejledning og brugervejledning (blad I og II) kan hentes her

Som sagt, så adskiller denne model sig i opsætningen. Som det første, så skal man ringe op til enheden, og få sat dato og klokken. Dette gøres jf. "Blad 2" på følgende måde:

  1. Sæt spænding til, og lysdioden blinker ca 1 - 2 minutter.

  2. Ring op til modulet

  3. Når du får svar tast da pin koden 0000# (# giver blot besked til boksen om at den kan gå videre).

  4. Når du bliver bedt om det, skal du angive dato og tid.

Som det kan ses af nedenstående har man mulighed for, både og kunne ringe og SMS til modulet, for at lave den sidste del af programmeringen. Om man er til det ene eller andet må bero på den enkelte.

Kabe PhoneUp Blad2 S1

Som sagt kan man benytte både APP og SMS. Det APP'en gør, er egentlig bare og generere SMS koden, og sørge for at sende den.

Som man tydeligt kan se, så er APP'en Kabe PhoneUp V2, her nærmest blot en kopi af Alde Smart Control APP'en. Der er nogle få ting som er lavet om, men ellers er det helt samme funktionalitet.

 Kabe PhoneUp V2 Screendump1  Kabe PhoneUp V2 Screendump2

Skal vi kigge på forskellen i afsendelse af SMS'er, så kan vi prøve og tage udgangspunkt i denne kode: 0000 10 21 A P1 T215 W1 E0 G1 - det er koden til en Alde Smart Control, afsendt fra Alde APP'en.

Sender man samme kode fra Kabe PhoneUp V2 APP'en, så er den eneste forskel, at den sætter et 0 (null) efter koden, den resterende del af syntaxen er fuldstændig ens. 

Rent grafisk, så er der et par små forskelle, AC som den ene knap hedder i Kabe PhoneUp hedder 1OUT i Alde Smart control, og tænder og slukker blot for en udgang, så funktionaliteten i denne er helt ens, og koden i SMS'en er også den samme.

Telefonrøret i APP'en ringer blot op til det nummer som boksen har.

De almindelige koder til styring af temperatur samt drift på el eller gas (Her med udgangspunkt i koden 00000 10 21 A P1 T215 W1 E0 G1):

Kode   Betydning
 00000  Koden til boksen (inkl. det ekstra 0) - Hvis koden fx er 7459 vil den være 74590
 10  AC, dette er en ekstra udgang på boksen, som kan bruges til forskellige ting, som den står her 10 vil den slukke for denne, og ved 11 vil den tænde for udgangen.
 21  Tænder og  slukker for køleskabet (hvis denne funktion er forbundet). 21 vil tænde for dette, mens 20 vil slukke.
 A  De satte alarmer er aktive.
 P1  P (power) P1 tænder og P0 slukker for fyret.
 T215  Sætter temperaturen, her er temperaturen sat til 21,5 grader.
W1  Varmt vand, W0 slukker, W1 normal indstilling og W2 booster varmt vand (dette virker dog ikke på alle modeller).
E0 E0 vil slukke elpatronen, E1 tænder for 1KW elpatron, E2 for 2KW og E3 for 3KW elpatron.
G1 Starter fyret på gas, hvis den sættes til G0 vil fyret være slukket for gasdrift.

 

Man vil altid kunne få en status på boksen ved at sende koden 0000 4 (0000 erstattes af koden hvis den ikke er 0000) til boksen (af en eller anden mystisk grund så svare den selv om der ikke er det 5 0 på).

Vær opmærksom på, hvis man får svar med teksten "WARNING, CLK NOT SET". Dette henviser til at ur og dato ikke er sat, som nævnt i indledningen. Får man denne er der ikke andet for end og ringe op igen, og følge instruktionerne.

Alarmer

Som det også kan ses af installationsvejledningen, så kan man også vha. SMS få boksen til at sende fejlkoder/alarmer retur (kan naturligvis også sætte via APP'en). Hvis man skal bruge SMS, så er syntaxen:

0000 71ABCD 4 Hvor ABCD erstattes af enten 0 eller 1:

A Temperaturalarm 0 slukker, 1 tænder koden vil se således ud, forudsat dette er den eneste alarm som er sat: 00000 711000 73xx 4, hvor xx efter 73 erstattes af temperaturen den skal give alarm ved, fx 06 ved 6 grader. 
B Lav batterispænding, koden vil blive 00000 710100 4 (1 tænder og 0 slukker)
C Alarm for ekstern udgang (1 tænder og 0 slukker) koden vil blive 00000 710010 4 her vil den tænde for denne alarm
D Alde 3010/3020 fejl meddelelser, koden vil blive 00000 710001 4

4 tallet der kommer efter koden, fortæller blot systemet at du ønsker og få en statusmelding retur, så den kan udelades, hvis man ikke ønsker dette.

Bemærk endvidere den lidt ekstra syntax der kommer hvis man ønsker og slå temperaturadvarslen til.

Komplet manual - installation og brugervejledning 

Da produkterne er så ens som de er, og ikke mindst kommer fra samme firma, så kan man med fordel også læse om Montering af Alde Smart Control