Vi har i lang tid benytte os af timeren i vores Alde panel, hvor at man kan sætte fyret til at starte på en given dag, på et given tidspunkt en uge frem. Vi vil dog gerne kunne tænde for fyret når det passer os. Vi har derfor monteret en Alde Smart Control.

Billede1Alde Smart Control 

Vi har valgt Alde Smart Control, fordi den giver en række muligheder, som vi gerne vil gøre brug af.
Men først skal vi have produktet monteret, hvilket ikke er nogen stor og uoverskuelig opgave. Vi gennemgår her trin for trin montering og brug af produktet.

I kassen finder man alt hvad der skal bruges. Manualen er let og overskuelig, og gør installationen let. Sættet består af et forbindelseskabel, boksen og manualen.

Billede2Den komplette pakke.

Billede3Forbindelseskablet som føder boksen med strøm og forbindelseskabel mellem boks og display.

Billede4Forbindelseskabel til direkte montering på batteriets + pol komplet med sikring.

Billede5Boksen, her ses den med yderkappen af, klar til at få installeret SIM kort.

Man starter med at skille boksen ad, indsætte SIM Kortet (Mini simkort 25*15mm, skal bruges og medfølger ikke, micro og nano simkort kan ikke bruges), og så er boksen klar til at lukke igen. Vi skal nu have fundet en fornuftig placering af boksen. Der er nogle få krav, et af dem er afstanden mellem boksen og displayet, den må max være 75cm, da forbindelseskablet ikke er længere. Det næste krav er at den lille antenne ikke må gemmes for godt væk, da det kan være med til ødelægge signalet (telefonsignalet).
Vi har monteret boksen inde i skabet, som det ses på billedet.

Billede6Det kræver lige lidt overvejelser hvor man skal sætte boksen, så den har optimale betingelser og samtidig ikke er i vejen.

Vi har valgt og vende boksen på hovedet. Det skyldes primært 2 ting, antennen skal helst sidde så den kan få lidt udsyn, og ikke bare være gemt væk af alu plader, og så vil vi gerne beskytte multistikket, som sidder ind i boksen, ved at vende den på hovedet, kommer stikket opad, og bliver dermed ikke så udsat når vi har noget i skabet. Antennen kommer længere ned, og kan få lidt udsyn ved vinduerne nedenfor.

Vi starter med at tage både 230V fra vognen og fjerne begge poler fra batteriet. Det røde og brune kabel, som kommer fra boksen af, er 12V forsyningen, disse kobles direkte på batteriet. De øvrige kabler som er rinket op, lige over boksen, er ekstra kabler, til fx styring af køleskab, alarm og ekstra udgange, hvilket vi har valgt ikke og bruge. Det sorte kabel er forbindelseskablet til Alde panelet.

Forbindelseskabelet monteres i stikket for ekstern indgang på panellet. Vi kan nu samle det hele, og sætte polerne på batteriet igen, herunder også forsyningskablerne til Smart Control’en.

Billede8
Stikket monteres bag på panellet

Så snart der kommer strøm på, blinker lampen på boksen, det gør den indtil der er fundet et telefonsignal (husk at fjerne koden fra SIM kortet først), hvis lampen holder op med at blinke, er alt godt, den har signal, og den er klar. Hvis den blinker, stopper, og begynder at blinke igen, kan der være flere årsager, det kan være manglende signal, det kan være fordi der er kode på SIM kortet osv, de fleste mulige fejlkilder står i manualen.

Billede9Den røde lampe fortæller om der er noget galt eller om alt er ok.

På Alde panelet skal man lige huske og aktivere ekstern kontrol, og som i vores tilfælde sætte ”Translator” til. Sidstnævnte er den funktion som ”oversætter” SMS koderne, så panellet ved hvad det skal.

Næste step er og hente og installere den gratis APP der følger med, den hentes på enten Google Play for Android enheder, eller via Itunes for IOS enheder.
Når APP’en er hentet og installeret er der et par ting som lige skal sættes op, men igen, det er logisk, og det er godt illustreret i manualen.

Man starter APP’en op og får dette skærmbillede, det første man skal gøre, er og fortælle både APP’en og boksen hvilket telefonnummer som hører til den, det gøres ved at tappe på tandhjulet.

Billede10Forsiden man kommer ind på i APP'en

Her taster man telefonnummeret ind på Smart Control’en, Access Code, er ikke koden til SIM kortet, men derimod en personlig kode man kan vælge og sætte på, så andre ikke kan tilgå boksen. Alarm telefonnummer kan man vælge og sætte eller lade være. Hvis man vil have advarsler fra enheden, skal der tastes et nummer ind her.
Slutligt vælges hvilket Alde System man har – afslut med Send. Nu sendes der en SMS til boksen, som kort tid efter svare retur.

Billede12Nummeret til både kontrolenheden og det nummer der skal have alarmer sættes op på dette skærmbilled.

Boksen kan sættes op til at sende alarmer. Man kan i opsætningen selv vælge hvilke alarmer man vil have, Vi har her valgt og få en alarm hvis temperaturen i vognen kommer under 0 grader, hvis batterispændingen bliver lav, og sidst men ikke mindst fejlmeldinger fra fyret. Lige netop det sidste er en af de geniale ting ved dette setup, her får man nemlig besked retur, hvis man fx har startet fyret på gas, og det ikke vil starte, fx på grund af en tom gasflaske.
Når man har valgt hvilke alarmer man ønsker, taster man det nummer ind som de skal gå til, og klikker på send.

Billede11

Det som gør dette system unik, er at du skal ikke huske på SMS koder eller noget, du taster de ting ind som du ønsker, trykker på Send, og den generere selv SMS koden, og sender den. Den SMS der kommer retur er letlæseligt og meget nem og overskue.

På den startskærmen på APP’en, stiller du let temperaturen, vælger om du vil bruge gas eller el, have ekstra varmt vand når du kommer – klikker på send, og kort tid efter svare systemet retur til dig, og bekræfter at det har modtaget kommandoerne. Du kan til enhver tid tjekke status, det gøres let ved at klikke på knappen nederst med de to modsat drejende pile, og tap på send, så kommer der en statusmeddelelse retur til dig.

Billede10

 

sms2"Retur" svaret fra Alde Smart Controllen, hvor vi her har ændret temperaturen

Det er let, det er overskueligt, når man tænder for noget bliver knappen grøn, og slukket så er den blå. Og frem for alt, så får man besked retur hvis der opstår fejl. Smart Control kræver dog at man som minimum har display model 3010 613.

Som nævnt kan der tilkøbes ekstra moduler, hvor man kan koble køleskabet på, alarm osv.

Det samlede billede lyder måske som en stor mundfuld, men frygt ikke, det hele er beskrevet i manualen, og det er svært og gøre noget forkert.

Opdatering:

Siden artiklen blev publiseret for nogle år siden, har vi nu fået en anden vogn, denne er udstyret med et Alde 3020 fyr, det er i sig selv ikke et problem, da Smart controllen også understøtter 3020. Vi fik dog nogle udfordringer.

Displayet i vognen er et 3020 model 013, som mere eller mindre bare er et 3010 farvedisplay med lidt flere funktioner. Vi slog translate til, og ext, og kunne også godt kommunikere med smart controllen, men den kom med nogle underlige fejl. Efter at have prøvet både reset af display, fyr og smart control, måtte vi prøve noget alternativt, så det eneste som var ændret, var jo faktisk modellen på fyret, det var ændret fra 3010 til 3020, vi prøvede og ændre det tilbage til 3010 i model, og vupti, så kørte vi.

Den eneste funktion som vi ikke har kunnet få til at fungere, er at booste varmt vand, men den funktion har vi aldrig brugt alligevel. 

"Mistanken" er at dette 1. generations display til 3020 blot er et modificeret 3010 er nok blevet styrket. Men faktum er at det fungere.

Vi har endnu ikke haft lejlighed til at teste smart controllen på 2. generations displayet 3020 113, men tænker at her vil APP'en skulle over på model 3020 og så køre det.

En lille væsentlig detalje, hvis man bruger alm. GSM controllere, så skal man ikke benytte EXT indgangen bag på displayet, men istedet benytte EXT indganngen direkte på fyret.

SMS Koder og forklaringen på disse:

Skulle man stå i den situation at man ikke kan benytte APP'en, så er kan man blot bruge sin almindelige SMS APP og sende koderne den vej, det virker på samme måde. Her følger en oversigt / gennemgang af koderne og deres betydninger.

Vi tager udgangspunkt i dette eksempel: 0000 10 21 A P1 T215 W1 E0 G1

 Kode Betydning
0000   Koden til din smart control
10 1OUT, dette er en ekstra udgang på smart controllen, som kan bruges til forskellige ting, som den står her 10 vil den slukke for denne, og ved 11 vil den tænde for udgangen.
21  Tænder og slukker for køleskabet (hvis denne funktion er forbundet). 21 vil tænde for dette, mens 20 vil slukke.
 A De satte alarmer er aktive.
P1 P (power) P1 tænder og P0 slukker for fyret.
T215 Sætter temperaturen, her er temperaturen sat til 21,5 grader.
W1 Varmt vand, W0 slukker, W1 normal indstilling og W2 booster varmt vand (dette virker dog ikke på alle modeller).
E0 E0 vil slukke elpatronen, E1 tænder for 1KW elpatron, E2 for 2KW og E3 for 3KW elpatron.
G1 Starter fyret på gas, hvis den sættes til G0 vil fyret være slukket for gasdrift.

 

E (Eldrift) og G (gasdrift) kan kombineres ved fx og bruge E1 og G1, Afhængig af om det er en 3010 hvor man ikke kan vælge om fyret skal prioritere gas frem for el, så vil det starte på el, og supplere med gasdrift hvis der er behov for det.

Hvis det er et 3020 og gasdrift er prioriteret frem for el, så vil fyret starte på gas, og kun supplere med el hvis der er mulighed for det.