Rigtig mange køretøjer og både har i dag Alde fyr monteret. Men hvad kan det egentligt, og hvad betyder de tekniske udtryk, hvilke muligheder og begrænsninger er der. Mange der står for at skulle købe fx en vogn med Alde, står sikkert med mange af disse spørgsmål.

fyret

Vi vil her prøve og dykke ned, koge det hele lidt ned, på et sprog som alle forhåbentligt kan være med på.

En fællesnævner for alle modellerne, er at de er baseret på vandbåren varme. Den vandbårne varme kan være i form af gulvvarme, radiatorer rundt i vognen, eller begge dele. En anden fællesnævner er at fyret er udviklet til at kunne kører på enten 230V, eller 12V / gas som giver en stor uafhængighed af en strømstander, men alligevel giver komfort og masser af varmt vand. Fyret kan naturligvis uden problemer og indgriben fra dig som bruger, køre uden at varmtvandsbeholderen er fyldt.

For at denne uafhængighed kan opnås, er fyret i de fleste tilfælde udstyret med både en 12V og 230V cirkulationspumpe, så hvis man ikke er koblet på 230V køre man blot på 12V pumpen og opvarmer med gas. Igen kan der her være forskelle på om anlægget selv slår over på 12V pumpen eller om man skal gøre det manuelt, der er man nødt til lige og konsultere sin manual. Anlægget er samtidig udstyret med en batterivagt, så hvis spændingen kommer under 10,5V slår fyret og pumpet automatisk fra, begge dele tænder automatisk igen, når spændingen er på 11V eller derover.

Sikkerheden, både på drift og på brugen af fyret, bliver vægtet højt. Et godt eksempel er skorstenen, det er nemlig ikke bare en skorsten, men derimod både der hvor fyret henter ilt til sin forbrænding og samtidig kommer af med røgen. Det hele foregår i et dobbeltrør, hvor det den inderste er til skorsten - det forbrændte, og det yderste rør trækker fyret luften ind ad. Det smarte i dette er, at hvis skorstenen bliver dækket af sne eller andet, så kan fyret ikke få ilt til forbrændingen, og går dermed ud. Sikkert og smart. Driften af fyret er også en vigtig del, og det ses tydeligt at det også bliver vægtet højt, der findes nemlig stort set ikke den lille dims man ikke kan få som reservedel til anlægget (bemærk at det ikke er alt der er lovligt og lave selv)

De Alde fyr der er mest fremherskende i dag, er 3000 Compact og efterfølgeren 3010 Compact, efterfølgeren 3020 HE, der kom omkring 2014, er derfor ikke så fremherskende endnu. Der findes flere forskellige ældre modeller, som dog ikke behandles her. Men hvad er forskellene på modellerne i 3xxx serien?

Alde Compact 3000

Vi begynder med 3000 Compact som blev lanceret i 1993. Produktet blev en lille revolution, både fordi det gav mulighed for individuel styring, og mulighed for at kombinere energiformerne. Fyret kan køre både på el og gas, og har flere indstillingsmuligheder, hvor man kan kombinere disse to energiformer. Compact 3000 er i det fleste tilfælde udstyret med en el patron, som yder 1, 2 eller 3KW og gas. På gas yder fyret op til over det dobbelte, dog afhængig af om man bruger ren butan eller Propan, eller et mix af de to gasarter. Fyret fås også i andre varianter hvor der fx er 1 og 2KW el patron og gas.

Billede2Alde 3000 Compact

Compact 3000 er i langt de fleste tilfælde udstyret med et mekanisk kontrolpanel, som ved hjælp af skydeknapperne, angiver energiform, ydelsen og cirkulationspumpens drift.
Hvis man vælge og bruge el, skal man holde sig for øje hvilken sikring der sidder i det stik man er koblet på. Hvis man vælger 1KW så kræver det en sikring på 6 Amp, 2KW kræver en 10 Amp sikring og endeligt så skal der en 16 Amp sikring til hvis man vil bruge el patronen på trin 3. Bemærk at fyret tager ret godt for sig hvis det køres på el.
Man kan som sagt kombinere energiformerne, man kan fx stille kontrolpanelet på 1 (1KW el patron) og samtidig tænde for gas drift, her vil fyret bruge el og såfremt at fyret ikke kan levere varme / varmt vand nok, med el patronen, så tænder det automatisk på gas, og går selvfølgelig selv tilbage til el patron, hvis der ikke længere er brug for gas (bemærk at fyret i denne indstilling altid vil prioritere el først og dernæst gas).

Sidstnævnte bemærkning er dog med modifikationer, der fås nemlig to modeller af det mekaniske panel. De fleste producenter, af nordiske vogne, bruger det som hedder model 3000 565, her fungere det med el som 1. prioritet, og gas som sekundær. Men der findes faktisk også et tilsvarende panel, det hedder blot model 3000 465, dette panel prioritere gas frem for el. I de fleste tilfælde kan man finde modelbetegnelsen bag på displayet.

Billede3Splittegning af fyret

Sidst men ikke mindst, så giver panellet mulighed for at prioritere varmt vand, køre cirkulationspumpen på termostat drift eller konstant drift.
Hvis der fx er behov for vand til bad, så sætter man blot knappen til at prioritere varmt vand, så nedprioriteres varmen og varmt vand har hovedprioriteten. Som standard bruges cirkulationspumpen på termostat drift, hvilket vil sige at når føleren siger at der er behov for varme, så sætter det cirkulationspumpen i gang med at pumpe væsken rundt, for at give varme, den kolde væske kommer retur i fyret og sætter dette i gang når fyret registrere at væsken er under en bestemt temperatur. Er det meget koldt, kan man sætte pumpen til at kører konstant, således væsken pumpes rundt i systemet konstant. Sidst men ikke mindst er der selvfølgelig en drejeknap til indstilling af temperaturen, inde under denne knap sidder temperaturmåleren også.

Billede4Mekanisk display, på skyderen længst til venstre sættes om man vil bruge 1, 2 eller 3KW elpatron. På skyderen i midten tænder/slukker man for gasdrift. På den 3. skyder er den midterste position standard, hvor cirkulationspumpen kører på termostatdrift, og der samtidig laves varmt vand, i øverste position prioriteres varmt vand.

Fyret har en varmtvandsbeholder på ca. 8,5 liter, hvilket måske ikke lyder af meget, men det er ikke noget problem at fx 2 personer går i bad i vognen, det kan fint følge med.

Alde Compact 3010

Som det læses så har fyret en mekanisk kontrolenhed, som ved hjælp af skydeknapper kontrollere fyret. I takt med at kravene fra forbrugerne bliver større og større, og selvfølgelig den naturlige tekniske udvikling, kommer næste generation i 2006, og får modelnavnet Compact 3010. Fra og med denne model, går fyret over til at blive CPU styret, hvilket vil sige at fyret bliver ”selv tænkende” og får flere muligheder.

12Alde Compact 3010 som lanceres i 2006

Grundlæggende kan fyret det samme, det er selvfølgelig blevet forfinet lidt teknisk mv. i den nye model, fx væsentlig mere støjsvag, blødere start osv., men de praktiske funktionerne er de samme. Men som sagt, i og med det er blevet CPU styret, kan man lige pludselig udvide mulighederne. Compact 3010 kommer også i forskellige versioner, det samme gør sig gældende for kontrol panellet til fyret. Her kan man nemlig få flere forskellige modeller, lige fra det gammel kendte skydeknap panel, som ligner det, der hører til Compact 3000 over til den modsatte ende af skalaen til touch skærm med farver.

Compact 3000 kontrolpanellet er let og hurtigt og overskue, men når vi kommer op på de forskellige displays til Compact 3010, så bliver mulighederne mange, og dermed når mange måske også til den ende, at der er så mange muligheder at man måske overser nogle af de praktiske og nyttige funktioner som dette byder på.

Af grundlæggende funktioner kan nævnes automatisk start, natsænkning, belastningsvagt, udetemperatur, ekstern styring, kalibrering af temperatur, servicemeddelelser (fejlmeldinger) og midlertidig automatisk forhøjelse af varmt vands temperaturen for at forhindre legionella.
Vi vil her efterfølgende kort gennemgå de enkelte funktioner og give en lille forklaring til dem. Billederne er fra displayet med modelnummer 3010 613 (farveskræm med touch).

Billede5
Let og overskueligt kontrolpanel. Her ses "forsiden" hvor du let sætter temperatur og hvilken energiform du ønsker og bruge.

Automatisk start, her kan man sætte fyret til automatisk og starte op, på en given dag og klokkeslæt, dog maks. En uge frem, dette er en praktisk ting, hvis man eksempelvis forlader sin vogn en søndag, og ved man kommer den efterfølgende fredag. Når man sætter den automatiske start, så skal man huske at fyret kører med denne indstilling i 24 timer, og derefter slukker. Hvorefter man blot kan tænde det igen, fyret vil herefter køre indtil man slukker det.

Billede6
Automatisk start på en given dag og klokkeslet.

Natsænkningen er en skøn ting, så behøver man ikke huske på og få skruet ned i tide, så vognen kan nå og køle lidt ned til man skal i seng, og ikke mindst stå op til en lun vogn. På de ældre displays, angiver man dagen ved hjælp af tal, det er dog blevet nemmere, da man på de nyere kan aflæse dagen i skrift (på billedet her står den på "All" hvilket vil sige at den hæver og sænker temperaturen alle dage), hvilket unægtelig er nemmere. Når anlægget starter op igen, starter det op på den temperatur som man har sat temperaturen til på "forsiden".

Billede7
Natsænkning er en dejlig komfort, især ved vintercamping om morgenen.

Belastningsvagten, er ikke altid indbygget, og ikke en absolut nødvendighed, men et godt supplement. Funktionen går kort og godt ud på, at man indstiller hvilken størrelse sikring der sidder i den strømstanderen man har sit kabel koblet til, dernæst vil kontrolpanellet, styre fyrets forbrug af el. Et eksempel, du har sat belastningsvagten til 10 Amp fyret står på 2KW og sekundært til gas, du tænder nu en el kedel, panelet registrere forbruget, og sætter automatisk fyret ned, eller slukker helt for el drift og bruger gas i stedet. Så snart el forbruget er tilbage igen, vil kontrolpanellet selv gå tilbage til oprindelig indstilling. Dette giver en sikkerhed for ikke at overbelaste el installationen og ærgrelser med sprungne sikringer mm.

Billede8
Belastningsvagten der søger for at du ikke mister strømen på grund af overbelastning.

Udetemperaturen er blot en sensor, der giver dig mulighed for at aflæse den givende udetemperatur direkte på displayet.

Ekstern styring giver dig mulighed for at styre varme m.v uden og være der fysisk, det kan fx være ved hjælp af SMS boks, Alde Smart Control eller anden fjernstyrings værktøj. Vi vil senere her kigge lidt på denne funktion. Knappen Ext bruges hvis man styre via et eksternt værktøj, 230V knappen bruges hvis man vil aktivere fyret ved at sætte 230V direkte til vognen, forstået på den måde at man har sat alle temperatur m.v, og dernæst tager strømkablet ud af stikket. Når man efterfølgende sætter strømstikket i, starter fyret automatisk op.


Billede9
Ekstern styring, der kan bruges flere forskellige former for styring, ikke kun Aldes egen.

Med kalibrering af temperaturen skal det forstås at man har mulighed for at kunne ændre på den temperatur som føleren giver til displayet, hvis man eksempelvis gerne vil have 21 grader en meter over gulvet, så kan det være at temperaturen kun er 20 grader hvis man måler efter, det kan skyldes at føleren sidder højere oppe, og da varmen går opad, så vil man måske skulle stille den på 23 grader for at få de 21 grader 1 meter over gulvet. Dette kan man så ændre, således at det passer med at når man stiller panellet på 21 grader, så bliver der 21 grader.

Billede10
Kalibrering af temperaturen, er en nyttig ting, så man let kan tilpasse temperaturen til de aktuelle forhold.

I displayets værkstøjsmenu, er der mulighed for at kunne aflæse eventuelle fejlmeddelelser fra fyret, hvilket kan være en nyttig ting ved driftsfejl. De forskellige meldinger kan man få en udvidet forklaring til i den tilhørende manual.


Billede11
Værktøjsmenuen der byder på flere værktøjer, blandt andet til fejlfinding og status på fyret.

Legionella bakterien er en særdeles ubuden gæst, som vi ikke vil have i nærheden af vores varme vand. På Compact 3000 var standard varmtvands temperaturen 65 grader, men fra og med Compact 3010 har man som standard sænket temperaturen til 50 grader. For at forhindre bakterier som Legionella, har man indføjet en funktion, som man kan aktivere. Fyret vil så på et given tidspunkt (standard kl. 02.00) varme vandet op til en temperatur hvor disse bæster ikke kan overleve.


Billede12
Bekæmpelse af Legionella er der også lavet funktion til.

Det var en lille rundtur i de grundlæggende funktioner. Der er flere funktioner, flere af dem relatere til andre eksterne enheder m.v og derfor ikke nogen, som man absolut behøver og kende til. Hvorfor de også er udeladt her.

Alde Comfort 3020 HE

Alde Comfort 3020 HE (HE står for High Efficiency) ligner på mange måder forgængeren 3010, der er selvfølgelig kommet en del nye funktioner på. En af de nye detaljer er at man nu kan kombinere sin air condition med kontrolpanelet og fyret, således at du både kan køle og varme og styre det hele centralt, og ikke mindst kan du have din air condition til at køre og samtidig have varmt vand, uden at de to ting har indflydelse på hinanden. En anden længe ventet funktion er også blevet tilføjet, man kan nu selv vælge hvilken energiform man vil have som første prioritet, på tidligere modeller har det altid været el der havde første prioritet, det kan man som sagt selv vælge her. Vi vil ikke gå dybere i 3020 nu, da de grundlæggende funktioner er de samme.

Skal man sige noget om begrænsninger i denne form for opvarmning, så er det naturligvis vægten, selve fyret vejer typisk omkring 20 – 25 kg lidt afhængig af installationstypen, dertil kommer rør, radiatorer væske m.v, så totalt set kan en installation komme op omkring 35 – 40 kg. 

Ulempen overskygges dog totalt af den komfort, bedre udnyttelse af energien og den uafhængighed som produktet giver.

Flere muligheder - Komfort - Sikkerhed - Forbedring der forlænger anlægget

Det var omkring selve fyret og styringen af dette. Til et produkt som dette er der naturligvis mulighed for at udvide installationen, både for komfort, men også for at forbedre ydeevne og holdbarheden af fyret.
For at starte med det sidste først – Truma har udviklet duo control, som er en anordning der gør at man har to gasflasker koblet på samtidig, når den ene er tom, så kobler den automatisk over på den anden. Det giver en dejlig komfort, men det har en anden funktion, som kan forlænge levetiden på dit fyr. Fyret er bygget til et tryk på 30 mbar, mange regulatorer kan give et ret ujævnt tryk, som kan være hård ved både brænder og andre vitale dele i fyret, duo control sørger nemlig for at levere et stabilt tryk på 30 mbar. Dette gælder naturligvis også mono control og flere andre produkter fra samme producent, som også kan hjælpe med at stabilisere trykket. En oplysning omkring sikkerhed som skal med her, er at duo- og monocontrol kan leveres med både crashsensor og højtryksslanger med slangebrudssikring. Begge dele forhindre gasudslip ved fx færdelsulykker (i næsten alle lande er der regler for om du må køre med gassen tændt, hvis der ikke er monteret en mekanisk anordning til lukning af gassen ved ulykker m.v). 

Af andre udvidelsesmuligheder, kan nævnes batteribackup, som sørger for at dit display ikke bliver nulstillet når strømmen tages fra vognen, det er en meget enkel ting, som let sættes sammen med displayet, og 2 AA batterier sættes i.

14Batteribackup til displayet.

Ønsker man et fjernstyringsværktøj, er dette også en mulighed, man kan vælge en af de mange SMS fjernstyringsværktøjer der findes, eller man kan vælge Aldes egen Smart Control. Fordelen ved at vælge Aldes egen, er den intuitive styring, og ikke mindst det faktum at man får returmelding hvis noget er gået galt, og fyret fx ikke er startet. Det hele foregår via en APP til din smartphone.

APP’en kan ud over at tænde og slukke for varmen, skrue op og ned for temperaturen, sørge for ekstra varmt vand, sende alarmer hvis temperatur bliver for lav osv. Smart Control kan også laves så du kan tænde og slukke dit køleskab, og have alarm tilkoblet, hvilket dog kræver yderligt ekstraudstyr.

Denne artikel er skrevet af os (Karin og Lars) som brugere og Lars som tekniknørd.

Installation og bruge af Alde Smart Control finder du guide til her Montering af Alde Smart Control

Du finder flere artikler om Alde her:
Sådan skifter du væsken (glykol) i dit vandbårne centralvarmesystem | Så let skifter du dit Alde kontrolpanel | Alde 3000/3010 – Klar noget af det selv