På et eller andet tidspunkt kommer vi næsten alle ud for at rullegardinet skal strammes op. Det tidspunkt er kommet nu, på det ene af vores vinduer. Rullegardinet her er et Seitz, og er af den type hvor mørklægningsgardinet bliver rullet op nedefra, og myggenet ovenfra.

Billede1Seitz rullegardin med mørklægningen som bliver rullet op fra bunden af, og myggenettet fra oven.

Disse rullegardiner bliver ofte brugt i nordiske vogne, og har en ramme påmonteret indvendigt. Denne ramme skal af, før man kan komme til at stramme op. Rammen er blot klikket på, og kan derfor let fjernes ved blot og hive disse af.

Billede2Her er det ene hjørne afmonteret, hjørnet er blot klikket ind over de sorte holdere som man kan se.

For at kunne komme til, er det letteste og tage begge hjørner af, og det lange stykke i midten, det er alt sammen blot klikket på, og tager ikke mange sekunder og tage af.
På næste billede kan man se den ende man skal have fat i, det er en plasticholder, hvori gardinets ende er sat ind i en fals.

Billede3Enden hvorpå man opstrammer fjederen til rullegardinet.

For at kunne stramme fjederen op, løsner man de to små skruer som holder plasticholderen ind på plads. Skru skruerne helt ud og læg dem til side. Nu kan plasticholderen forsigtigt trækkes ud mod en selv - gardinet skal blive i holderen, samtidig skal man trykke roligt ind mod selve gardinet, skulle det smutte, så er skaden ikke værre end at man trykker plasticholderen ind mod gardinet og må så bare køre en del ekstra gange for at stramme fjederen op.

Billede4Tryk roligt i pilens retning ind mod selve gardinet, så forhindre man at fjederen skubber sig ud.

Når man har fået det fri af vindues rammen (den modsatte ende af gardinet skal blot blive siddende i sin holder), kan man stramme fjederen op ved at dreje plasticholderen med uret. Husk at det ikke er en katapult du er ved at stramme op, mange gange kan ganske få omgange gøre udslaget. Vi gav vores 4 omgange her, og det var nok.

Når man har givet den de omgange man nu syntes den skal have, er det blot og holde fast i holderen, og samtidig holde den ind mod selve gardinet, og sætte den tilbage på plads i vinduesrammen. Det er slet ikke så svært som det lyder til, men tag det stille og roligt, så køre det. Når først plasticholderen er på plads i vinduesrammen, kan du roligt slippe den, den løber ingen steder nu. Skru derefter de to skruer i, og klik rammen på.

Et lille tip

Når man skal have gardinet ud, så kan det være en fordel og rulle gardinet halvt op, det skyldes at der sidder en styreramme på enden af gardinet, og hvis det er helt nede (eller oppe hvis det er myggenettet) så vil denne styreramme være i vejen.

Billede5Her ses styrerammen der stikker nedenud ved den røde pil.

Billede6Her kan man se at styrerammen ikke længere er i vejen for projektet.

Hvis man har de mere almindelige rullegardiner, som har både mørklægning og myggenet til at sidde foroven, så er der i enden et hul. I dette hul er der en skrue med enten en lige kærv eller en kryds kærv, find en egnet skruetrækker og sæt den ind i kærven. Inde i enden af gardinstangen, sidder der to ”tandhjul”, det ene er fast på ramme og det andet på gardinet. Ved at trykke stille og roligt ind mod gardinet – mens man lige holder igen på skruetrækkeren, skubber man de to ”tandhjul” fra hinanden, og man kan nu stramme fjederen, når man har givet den de omgange som er nødvendigt – mens man stadigt skubber roligt indad mod gardinet, så slækker men helt roligt trykket på skruetrækkeren, og fjederen inde i gardinstangen skubber ”tandhjulet” ud, og ved at dreje stille og roligt kan man mærke at de to ”tandhjul” går i indgreb med hinanden og låser fjederen, så den ikke ruller tilbage.

På nogle gardiner er der 2 huller i den ene ende til at stramme både myggenet og mørklægning, mens der på andre er et hul i hver ende.

Det kan af og til være lidt svært og komme til, især op imod hjørner og den slags, derfor kan små korte skruetrækker være at foretrække.

Billede7Eksempel på hullet til at stramme fjederen op igennem, dette her er på Rastello 3000 gardiner.

Skulle skuetrækken smutte og fjederen ”ruller sig ud”, så er skaden også her til at overse, det kræver blot at der skal køres nogle ekstra omgang med skruetrækkeren, for at få fjederen strammet nok op.