viva solcelle montering brug 1

Vi har på vores kørevogn, monteret en solcelle. Hovedformålet er at sørge for at vi altid har strøm på batteriet, også selv om vi fx har kørt meget med moveren, haft vores kompressorkøleboks til at køre, mens vi kører. Og naturligvis, altid have strøm til pumpe, lys ved rast uden landstrøm osv.

Men hvad skal man vælge og er det noget man kan klare selv?

Market er enormt og det kan være svært og overskue alle de mange muligheder, og ikke mindst gennemskue mange af de forskellige setup's. Vi prøver her - overordnet - og forklare delene og deres funktion. Er du kun interesseret i selve monteringen, så klik her.

Solcellen

viva solcelle 170wh

Selve solcellen fås i flere udgaver, de meste almindelige er cellen som bliver limet fast på selve taget - fordelene ved denne er at den fylder kun ganske få millimeter i tykkelsen, og vejer ikke ret meget. Samtidig så kan den i et vidst omfang, monteres hen over "knækket" på taget.

Den anden type er en solcelle, som er monteret i en aluramme, og som monteres på nogle plasticklodser, som hæver cellen fri af taget. Den har den hage, at den vejer mere, og fylder også mere i højden. Den skal monteres på et stykke lige tag. Så ikke helt så fleksibel som den anden.

Fordelen er dog at skulle cellen fx blive smadret, så kan man ret let skifte den, da den blot er skruet fast i afstandsklodserne. Skulle man ønske og afmontere, så vil "skaderne" på taget også være mindre.

Om man er til det ene eller andet, det er vidst lidt en religion, vi har valgt modellen, som bliver hævet fri af taget. Vi har ikke noget incitament for at at sige at dette er bedre. Den eneste begrundelse for vores valg, er at vi tænker lidt at cellen må blive mega varm underneden, og tænker om den type som er limmet direkte på taget, kan skade den lim som taget er monteret med.

Igen så er der flere forskellige former for begge typer af solceller, ydeevne og meget mere, så her skal man gøre op med sig selv, hvad type det skal være, og om man har andre krav til selve cellen.

Regulatoren

viva regulator 20ah

Regulatoren er den enhed som "omformer" og styre den strøm som cellen på taget laver, og sørger for at sende denne til batteriet. De første regulatorer der kom frem, var af typen PWM (pulse width modulation) som groft sagt gør det, at den omformer den strøm som solcellen giver, ned til en spænding der svare til ca. 1 volt over batteriets aktuelle spænding, og lader på med dette.

De nyere typer af regulatorer er af typen MPPT (Multi Power Point Tracking), som betyder at regulatoren, optimere sig selv, ud fra den aktuelle lysstyrke, hvor den kan trække flest mulige watt ud. (effekten (watt) vil variere, da lyset jo skifter).

Samtidig så arbejder MPPT regulatoren med solcellens spænding, og giver dermed en højere ydelse.

Disse ting gør at MPPT er meget mere effektiv og kan ofte give en forbedring på helt op til 30 - 40% i forhold til en PWM regulator.

Regulatoren fungere samtidig også som lader til dit batteri, derfor findes der i både PWM og MPPT regulatorer forskellige modeller, og med forskellige lade profiler. En lade profil er et andet ord for hvordan regulatoren lader og vedligeholder dit batteri.

Hvis man gerne vil dykke længere ned, og se mere omkring ladeprofiler, funktioner osv, så har Exide batterier en glimrende side, med og omkring batterividen. Siden findes her.

Monteringen

Vi har valgt et sæt fra Viva Energi. Sætte består af en 175W solcelle, en 20Amp. regulator, og alt hvad der ellers skal bruges. Ud fra en lille beregning af vores forbrug, så skulle dette fint kunne dække vores behov.

viva energi solcelle 175w oversigt

Som det kan ses, så får man alt med her, herunder også en lille guide til fejlsøgning, hvis noget går galt, og ikke mindst, et lille multimeter, nok en bagatel, og ja det er et simpelt et af slagsen, men det kan det som det skal, og har du ikke lige et selv, så behøver du ikke gå ud og skaffe dig det. Samtidig så er det forklaret i den lille guide til fejlfinding, med tydelige illustrationer, hvordan man bruger det. Så er man ikke lige 100m mester i multimeter, så kan man her let læse sig til hvordan man bruger det.

Der er ligeledes en superfin monteringsvejledning, der fortæller tydeligt trin for trin, hvordan man montere.

Men lad os nu få det monteret 😊

Inden vi købte sættet, havde vi målt op på taget, hvor der var plads, så vi vidste på forhånd hvor cellen skulle monteres. Nemlig ca. midt på vognen (rent faktisk midt over akslen), tværstillet, mellem to tagluger.

Inden cellen løftes op, skal man lige klargøre denne. På cellen skal der skrues de 4 hjørner og 2 mellemstykker på langsiden. Cellen ligges på et plant underlag, og alle holderne placeres.

viva solcelle 170wh med holdere 1

Herefter bores der et 4mm hul i fordybningerne på holderen, hvorefter de selvskærende skruer skruses fast.

viva solcelle 170wh med holdere 1

Når holderne er skuet fast, er det tid til at få solcellen op på taget. Der er dog lige en lille ting vi skal huske, på undersiden af solcellen sidder der de 2 kabler som sender strømmen fra solcellen til regulatoren, på disse to kabler, sidder der et MC4 stik, mål ca. 20cm kabel af, og klip stik med de 20cm ledning af, hvorfor kommer vi til.

Solcellen er nu lagt op på taget, og placeres på sin endelige placering.

viva solcelle 170wh oplagt foer montering

Når placering er endelig, så har vi mærket op på taget - med en alm. blyant, hvor hjørnerne og mellemstykkerne er. Når alle er mærket op, flytter vi solcellen, så alle 6 optegninger er synlige, på denne måde kan vi fokusere på at rengøre og rense taget meget grundigt på disse områder. Istedet for at skulle afrense og affedte hele taget.

viva solcelle 170wh optegning

Når områderne er grundigt afrenset og affedtet, skal vi have limmet solcellen fast. Solcellen bliver ikke skruet fast, men derimod limmet fast, derfor er det vigtigt at få afrenset og affedtet det område hvor limmen skal binde.

Med til sættet medfølger en tube TEC7 Lim, det er en ekstrem kraftig lim, som med lethed holder solcellen på plads. 

viva tec7 lim

Med en fugepistol, ligger man en god krafig pølse på kanten af de plasticstykker som solcellen sidder på, Når man har gjort dette, kan solcellen vendes og ligges i de optegninger som vi lavede på taget. Når solcellen ligger der, skal man trykke godt til, således at limmen bliver presset ud, og fordelt mellem plasticstykkerne og taget.

Når dette er gjort, så afdæk cellen, fx med det pap som den blev leveret i, og sørg for at ligge noget tungt over alle de limmede punkter. Læg ikke noget på midten af solcellen, men kun over de punkter hvor der er understøtning på. Limmen er gennemhærdet efter omkring 24 timer ved et 6mm tyk lag lim.

viva solcelle 170wh montering pres

Nu er selve solcellen monteret og vi skal nu have kablerne trukket ind i vognen, inden man går igang med dette, skal man naturligvis lige have fundet ud af hvor regulatoren er placereret osv. og ikke mindst hvor kablerne kan føres rimmeligt skjult.

Med til sættet, får man en taggennemføring med, når man har boret hul til kablerne i taget, kan man limme denne på, og man får dermed en tæt gennemføring.

viva solcelle taggennemfoering

I vores tilfælde har vi - lige ved siden af solcellen - tagudluftningen til vores køleskab. Så i stedet for at bore yderlige huller i taget, kan vi lige så godt bruge den eksistrende gennemføring. Toppen af udluftningen fjernes, dernæst insektnettet, og der er nu fri adgang. Inden vi begynder og bore i noget, så er der lagt et gammelt håndklæde ned i gennemføringen, så brænder m.m til køleskabet, ikke bliver fyldt med skidt og skrammel. 

Hullerne til kablerne er boret lige i underkanten af hvor toppen til udluftningen går til.

viva solcelle 170wh kabelfoering udluftning

I vores tilfælde, passer det med at der i forlængelse af køleskabets udluftning, er et "barskab" inde i vognen, og kablerne kan derfor bores igennem væggen mellem barskab og udluftningen. Benytter du denne metode, så husk og få insektnettet genmonteret, inden du sætter toppen på.

viva solcelle 170wh kabelfoering udluftning slut

Regulatoren skal nu sættes op, vi har valgt at montere den i et overskab, lige over kistebænken hvor batteriet er placeret. Det giver en relativ kort ledningsføring, fra regulator til batteri, og ligeledes passer det fint med kablerne fra solcellen.

Regulatoren skal have lidt luft omkring sig, vi kan fint få de afstande som der er opgivet den skal have, her i skabet. Samtidig så lader vi den gå lidt ned over overskabets bagstykke, der sidder 30mm ud fra væggen, så ved at sætte en 30mm afstandsliste øverst, så kommer der rigtig fint med luft til regulatoren.

viva regulator 20ah

Som vi var inde på tidligere, så klippede vi MC4 stikkene af på solcellen, disse to stumper skal vi bruge nu, de afisoleres og isættes solcellens + og - poler.

viva solcelle MC4 stik regulator

De to ender af kablerne som vi har klippet stikkene af (som er trukket ned oppe fra selve solcellen), skal nu have et par nye MC4 stik sat på. Stikkene medfølger og der er ligeledes en fin vejledning til hvor meget de skal afisoleres, når de er afisoleret, så presses kablerne blot ned i stikkene. Når de er presset korrekt og langt nok ned, giver det et klik, og kablerne er monteret.

viva solcelle 170wh mc4 stik

Er man i tvivl om hvad kabel der er + og - fra solcellen, bruger man blot det lille multimeter, sæt det på DC 20v som vist herunder, og mål på enden af kablerne.

viva multimeter dc20

Hvis resultatet viser et minus foran, så er det kabel som du har sat den røde polpind på, minus. 

Når man har gjort dette, så har man herefter muligheden for, via disse stik, at frakoble forbindelsen mellem solcelle og regulatoren, på en meget enkel og let måde, og ikke mindst, så er stikkene designet, så du ikke herefter kan komme til at vende + og - forkert.

Regulatoren forbindes direkte med batteriet, med de medfølgende kabler og sikring. Når dette er forbundet, kan man forbinde kablerne til selve solcellen.

Det er vigtigt at det bliver gjort i denne rækkefølge, ellers kan man risikere at brænde regulatoren af. Skulle man efterfølgende få behov for at skille det ad, så skal man huske altid og forbinde batteriet først og dernæst solcellerne.

Herefter vil man på regulatorens display aflæse både spænding på batteriet, og se ikonerne og tjekke om alt er som det skal være. Solikonet indikere at solcellen er tilkoblet og at den fungere og polerne er vendt korrekt. På søjlediagrammet kan man "groft" aflæse at batteriet er ladet op eller ej og det øverste ikon indikere at der lades. Men regulatoren kan naturligvis meget mere end bare dette.

viva solcelle regulator final

Regulatoren har ud over disse basale ting, også en del mere avancerede funktioner, det gælder både valg af batteritype, ladeprofiler, og ikke mindst, så kan man brugertilpasse de fleste af disse ting. Standard indstillingerne dækker langt de flestes behov, men har man fx et litium batteri, skal man lige ind og vælge dette. Men ud over dette kan man også vælge spænding for Equalization ladning, Absortion ladning og floating ladning og flere andre ting. 

Alt dette er meget grundigt forklaret i den medfølgende manual.

Ud over dette, så er regulatoren også udstyret med en dobbelt USB ladeport, hvor du kan lade devices med 1Ah pr port.

Den daglige brug

På Regulatorens første "skærmbillede" kan man aflæse den akutuelle spænding på batteriet, og temperaturen. Batterietets spænding kan fortælle lidt om hvor meget power du har på dit batteri - Her for ordinære blybatteri:

Spænding Kapacitet 
10,5 - 11,5V  0 - 30%
11-5 - 12,5V 30 - 50%
12,5 - 13,0V 50 - 80%
Over 13,5V 100%
   

Har du et Lithium batteri i vognen, ser det noget anderledes ud:

 
10V 0%
12V 9%
12,5V 14%
12,8V 17%
12,9V 20%
13V 30%
13,1V 40%
13,2V 70%
13,3V 90%
13,4V 99%
13,6 - 14,4V 100%

 

Ved et kort tryk på + tegnet skifter du til skærmbillede 2, her kan du, i venstre side, se hvor mange amp. solcellen lader ind med. til højre kan man se hvor mang AH (amperer timer) anlægget totalt har ladet ind med - dette kan nulstilles ved at holde + ind i ca. 3 sekunder.

Ved endnu et tryk på +, kommer man til den sidste menu, den viser hvor meget det aktuelle forbrug og det totale forbrug har været, hvis du har tilsluttet noget til den direkte udgang på regulatoren.

Men hvad nu hvis det ikke virker? - ja så er hjælpen nær, med i sættet, følger der en meget god guide til fejlfinding, og ikke mindst, så medfølger det føromtalte multimeter. I guiden er der meget fint vist hvad man skal gøre, og hvordan man skal bruge multimeteret. 

Den daglige brug er nem - når systemet er opsat og tjekket, ja så behøver du ikke gøre en hel masse mere, med mindre at du ser en fejl på displayet, og igen her, så er det tydeligt forklaret i guiden hvad det kan være, og hvad fejlkoderne betyder.

Men hvad så - er det noget der fungere?

Det kan vi kun svare et rungende JA til. Vi har på vores sommertur, fået testet det, og naturligvis også før vi tog afsted. Vores indkørsel har en meget stejl stigning (14%) som jo er noget en udfordring for en mover (vognen er en 1500kg total). Da det hele var installeret, så skulle vi selvfølgelig lige prøve af - det skal lige siges at vi pt. "kun" har et 80Amp. batteri i vognen. Nå men vi kørte vognen ned af vores indkørsel, ud på vejen, og skulle så have den retur, først opkørslen til fortovet, som jo er ret stejl, dernæst 8 meter af 14% stigning. Aflæsning på batteri, 13,2V. Nå men det var jo så ikke noget problem, vi tager turen op og ned et par gange og ser hvad der sker - det skete der så ikke så meget ved, det blev til 3 ture op og ned (Vi har her kørt ialt med moveren i 25 minutter), batteriet nåede ikke under 12,7V.

På vores tur i sommerferien, har vi brugt moveren, og ikke mindst har vi vores køleboks sat til når vi er undervejs. Uanset hvor overskyet og dunkelt det har været, så har vi ikke på noget tidspunkt manglet strøm, og batteriet har solcellen kunne holde fuldt opladet Så for vores vedkommende er det godkendt.

Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at man på denne måde får et godt supplement til at holde strøm på sit batteri, også selv om man bruger af batteriets kapacitet, fx under transport.

Det skal siges, at vi ikke får noget, for at skrive dette eller har nogle andele i virksomheden Viva Energi, men set ud fra hvad man får for pengene, Så er dette helt klart et anlæg som vi kan anbefale. Men igen skal man naturligvis gøre op med sig selv, hvad man vil bruge det til, og hvad man forventer.