Olie i gassen - hvad, hvorfor og hvad gør man...

filterhus 3kvt

Denne artikel er en forsættelse / opdatering af vores tidligere artikel omkring Trumas filtre og problematikken med olie i gassen Truma Gasfilter - en sikkerhed for driften, har du ikke læst den, bør du læse den først.

Som beskrevet i den ovenfor nævnte artikel, har vi været i en diaglog med gasproducenterne / leverandørene, jf. de oplysninger vi har fået der, så er gassen hverken mere urent eller rent, end den altid har været. Dette problem er bare blevet mere synligt. Førhen var det ofte således at hvis der var problemer, så fik man skiftet sin regulator, og så var det det. Men i dag har mange fx en mono eller duo control på, og den er jo mange gange mere dyr, end en regulator, og derfor bliver flere obs på det. Har man ikke hverken mono eller duo control på, kan det gå endnu værre, da det kan forårsage skader på de gasforbrugende apparater, som kan være i et prisleje som er mange gange fx. en duo control.

Men hvorfor opstår dette her? - jf. gasproducenterne, så skyldes det en for voldsom reduktion af trykket. I en almindelig gasflaske kan der godt være både 12 - 14 bars tryk, det tryk som vi skal have ind i systemet, er kun på 30 mbar altså, 0,03 bar - det er en voldsom reduktion i trykket. Og denne voldsomme reduktion, forårsager en kemisk reaktion, der gør at gassen udskiller den olie som naturligt er i den, olie kommer både fra de råstoffer som gassen kommer fra, men også fra selve raffineringen. 

Under denne dialog fik vi samtidig oplyst, at i de fleste industrielle - og mange andre anlæg, der reducere man trykket ad flere omgange, lige netop for at forhindre denne kemiske reaktion. Ved nærmere eftersyn kunne vi også konstatere at vores originale Truma regulatorer, rent faktisk var mærket med "Unreduced pressure", dette betyder at det tryk der end måtte være i flasken, bliver trykket direkte ind i duo controllen, som dermed skal reducere dette tryk med op til 98%. Hvilket får gassen til at udskille olien, og på den måde ødelægger duo controllen og/eller de gasforbrugende apparater i vognen.

Truma Regulator originalSom det ses her på den originale Truma regulator, så reducere den intet af trykket.

Vi har nu fået monteret en anden regulator, som reducere trykket til 3 bar i regulatoren, og dermed skal duo controllen kun reducere trykket fra 3 til 0,03 bars tryk.

Regulator Ny KosanDen nye regulator med dæmpning, at den er af mærket Kosangas, skal der ikke lægges noget i, det er tilfældigt.

Vi har endnu ikke kørt så lang tid med dette, så vi har ikke pt. nogen mulighed for at kunne sige om de ting vi har fået oplyst, har nogen effekt. Vi bruger vognen rigtig meget, og vil her, hen over sæsonen følge med i udvikling i vores gasfiltre. 

Det store spørgsmål er så selvfølgelig - er disse gasfiltre helt overflødige hvis man blot har en regulator der reducere trykket? - det må være op til den enkelte og vurdere. For vores vedkommende så vil gasfiltre fremadrettet altid være noget som vi vil have monteret. Det er ikke en uoverkommelig investering, og når man tænker på, hvad fx det kan koste hvis fyret eller køleskabet ryger sig en tur, ja så er det noget billigere og "forsikre" sig på.

UPDATE 2018

Vi har nu kørt med de nye regulatorer med reduktion, filtre som hidtil og duo control - her i September 18, har vi taget et tjek på filtrene - og kan med stor glæde sige, filterhuset var tomt, rent og fint, det var lidt fedtet indvendigt, men det kan ligeså godt være fra det som har været i. Der var overhovedet ikke noget olie i bunden.

Vi er overbeviste, og det som vi har fået oplyst, ser ud til at holde stik.

Vi kan derfor kun anbefale at man får regulatorer på som dæmper trykket, og selvfølgelig også filtre for en sikkerheds skyld.

 

Comments powered by CComment